فيلتر گازوئيل اينترناش ثانويه /KFF209

قطر فيلتر               94           ميليمتر ارتفاع                   220          ميليمتر قلاويز                 14-7/8

اينترناش

FLEETGUARD: FF209

BALDWIN :  BF888

DONALDSON: P553855

HENGST : H205WK

THERMO-KING : 113855


درخواست مشاوره
© کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی فیلتر کاج می باشد.
website designed byNonegar PArdazesh , developed by Nonegar