فیلتر گازوئیل اینترناش ثانویه /KFF209

موجودی: در انبار

اينترناش

FLEETGUARD: FF209

BALDWIN :  BF888

DONALDSON: P553855

HENGST : H205WK

THERMO-KING : 113855

قطر فیلتر               ۹۴           میلیمتر

ارتفاع                   ۲۲۰          میلیمتر

قلاویز                 ۱۴-۷/۸

تعداد

در هر كارتن 20 عدد