فیلتر گازوئیل بزرگ هوو ( شیر تخلیه )/KFSYX654

موجودی: در انبار

كاميون هوو

مقایسه

قطر فیلتر              ۹۴            میلیمتر

ارتفاع                  ۱۹۸           میلیمتر

قلاویز                 ۱۲-۱

تعداد

در هر كارتن 20 عدد