فيلتر گازوئيل ثانويه ماك ( سوراخ بزرگ ) /KFF171

قطر فيلتر                          110                ميليمتر ارتفاع                               180                ميليمتر قلاويز    :                        16-7/8

ماك

FLEETGUARD:  FF171

BALDWIN :BF876

DONALDSON: P550218

MANN : H 932/2

HENGST :E134HD06

MACK : 483GB218B


درخواست مشاوره
© کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی فیلتر کاج می باشد.
website designed byNonegar PArdazesh , developed by Nonegar