فیلتر گازوئیل ثانویه ماک ( سوراخ بزرگ ) /KFF171

موجودی: در انبار

ماك

FLEETGUARD:  FF171

BALDWIN :BF876

DONALDSON: P550218

MANN : H 932/2

HENGST :E134HD06

MACK : 483GB218B

مقایسه

قطر فیلتر                          ۱۱۰                میلیمتر

ارتفاع                               ۱۸۰                میلیمتر

قلاویز    :                        ۱۶-۷/۸

تعداد

در هر كارتن 16 عدد