فیلتر گازوئیل داف بلند ۱۰ تن (واشر وسط) / KFF4070

موجودی: در انبار

داف – داف بلند

FLEETGUARD: FF4070

BALDWIN : BF980

DONALDSON: P559624

MANN : WK 962/4

HENGST : H18WK04

DAF : 247137

مقایسه

قطر فیلتر              ۹۴          میلیمتر

ارتفاع                 ۲۲۰           میلیمتر

قلاویز                M16x1.5

تعداد

در هر كارتن 20 عدد