فیلتر گازوئیل داف کوتاه ۷ تن /KFF231

موجودی: در انبار

داف – داف كوتاه

FLEETGUARD: FF231

BALDWIN : BF900

DONALDSON: P554620

MANN : WK 940/5

HENGST : H17WK02

DAF : 247139

IVECO : 1164620

KHD : 1164620

مقایسه

قطر فیلتر           ۹۴           میلیمتر

ارتفاع                ۱۴۵            میلیمتر

قلاویز               M16x1.5

تعداد

در هر كارتن 20 عدد