فیلتر گازوئیل دانگ فنگ KFF5488/T375

موجودی: در انبار

 كمنز – دانگ فنگ – البرز – D375 – T375

FLEETGUARD:  FF5488

BALDWIN :  BF7815

DONALDSON: P550774

MANN : WK 811/86

CUMMINS :‌3959612

مقایسه

قطر فیلتر                 ۹۴             میلیمتر

ارتفاع                    ۱۸۰             میلیمتر

قلاویز                  ۱۴-۷/۸

مصارف ديگر فيلتر

تعداد

در هر كارتن 20 عدد