فیلتر گازوئیل نمدی اتوبوس و کامیون مرسدس بنز۱۹۲۴/KFF147

موجودی: در انبار

مرسدس بنز

FLEETGUARD: FF147

BALDWIN : PF950

DONALDSON: P550861

MANN : P 811 X

CASE : 3132015R92

قطر فیلتر                ۸۳          میلیمتر

ارتفاع                    ۱۴۴        میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 40 عدد

مصارف ديگر فيلتر