فیلتر گازوئیل کاغذی مینی بوس مرسدس بنز خاور ۶۰۸/KFF146

موجودی: در انبار

مرسدس بنز – خاور

FLEETGUARD: FF146

BALDWIN : PB834

DONALDSON:  P550060

MANN : P707

HENGST :E5KP

MERCEDES-BENZ : 4773815

قطر فیلتر          ۱۱۵             میلیمتر

ارتفاع                 ۶۵             میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 60عدد

مصارف ديگر فيلتر