فیلتر گازوئیل کمنز /KFF202

موجودی: در انبار

كمنز- دامپ تراك 785-465

FLEETGUARD: FF202

BALDWIN : BF596

DONALDSON: P550202

MANN : WK 12 111

HENGST : H176WK

CUMMINS  : 299202

قطر فیلتر                     ۱۱۷               میلیمتر

ارتفاع                          ۲۸۴             میلیمتر

قلاویز                     ۱۲-۱/۴  ۱

تعداد

در هر كارتن6 عدد

مصارف ديگر فيلتر

,