فیلتر گازوئیل(CAV) کوتاه تراکتور مسی فرگوسنKFF167/)MF-285

موجودی: در انبار

FLEETGUARD: FF167

BALDWIN : BF825

DONALDSON:  P556245

HENGST :E75KD42

ارتفاع : ۷۲ میلیمتر

قطر بیرونی : ۸۸ میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 60 عدد

مصارف ديگر فيلتر