فیلتر آبگیر گازوئیل (شیر تخلیه ) موتورهای کمنزی/KFS1280

موجودی: در انبار

كاويان-كمنز

FLEETGUARD:  FS1280

BALDWIN : BF1280

DONALDSON:  P551329

MANN : WK9165 X

HENGST : H17WK06

CUMMINS : 3890706

CUMMINS : 3903410

CUMMINS : 3930942

VOLVO : 36846

مقایسه

قطر فیلتر               ۹۴              میلیمتر

ارتفاع                  ۱۶۰              میلیمتر

قلاویز                ۱۸-۱۳/۱۶

تعداد

در هر كارتن 20 عدد

مصارف ديگر فيلتر