فیلتر گازوئیل نمدی اتوبوس و کامیون مرسدس بنز۱۹۲۴/KFF4033

موجودی: در انبار

مرسدس بنز

FLEETGUARD: FF4033

BALDWIN : F950-FWO

DONALDSON: P550061

HENGST : E10KF

MERCEDES-BENZ : 4773115

KHD : R1H4115

قطر فیلتر             ۸۳          میلیمتر

ارتفاع                  ۱۴۴       میلیمتر

تعداد

در هر كارتن 40 عدد

مصارف ديگر فيلتر